100% natuurlijk

Grasgevoerd en gezond

Het wildvlees van onze Rode Geuzen en Schotse Hooglanders is grasgevoerd. In Amerika is een onderzoek gedaan waarbij eigenschappen van grasgevoerd vlees zijn vergeleken met vlees van dieren in feedlots. In een feedlot worden runderen een jaar lang met veel granen afgemest. Ik denk niet dat onderzoek representatief is voor natuurlijkvlees of ander rundvlees van zoogkoeien. Nederlands onderzoek is er niet en onze Limousins eten tussen de 60 en 80 maanden puur natuur en 3 maanden hooi, mais en tarwe. Dat is lichtjaren verschil met een feedlot. Een aantal klanten met Pseuriases of een Paleo dieet bestellen wildvlees en het bevalt hen goed. Het onderzoek toont aan dat grasgevoerd vlees meer gezonde eigenschappen heeft. Het bevat meer onverzadigde vetten, meer vitamine E en C en meer omega drie vetzuren (voor lagere bloeddruk en minder kans op hartproblemen). Ik denk dat puur natuur, gras gevoerd, het gezondst is. Verder heb ik vertrouwen in Nederlandse akkerbouwgewassen, meer dan in de productiewijze van Amerikaanse soja.

Geen antibiotica

Ons vlees is antibiotica- en medicijnvrij. Onze dieren zijn zelden ziek. De dieren hebben veel weerstand omdat ze buiten lopen en langzaam opgroeien. Als een dier toch ziek is krijgt het de tijd te herstellen. Als antibiotica nodig is, krijgt het dier dat. Bijvoorbeeld een vaars met een moeilijke geboorte van haar eerste kalf of een pasgeboren kalf met navelontsteking. Jaarlijks zijn dat maar 2 a 3 dieren. We houden al jaren een medicijnlogboek bij. Om u en onszelf garantie te geven dat het vlees medicijn vrij is, verlengen de wachttijd tot slacht met 100 dagen. De wachttijd van bijvoorbeeld 56 dagen wordt dan 156 dagen. Dat is geen moeite. Kalveren slachten we nooit binnen 150 dagen. Die jonge koe die voor het eerst gekalfd heeft die slachten we ook niet zolang het kalf er 8 maanden bij loopt. Als ze hersteld is kan ze nog zeker 3 jaar mee voordat ze geslacht wordt.

Biologisch

We hebben geen EKO-keurmerk aangevraagd. Onze wilde grazers staan dichter bij de natuur dan de biologische norm. Het vlees van de wilde grazers is veel meer dan biologisch. Het is puur wild! Ze hebben geen vierkante meters maar hectaren, ze zijn gras gevoerd en staan nooit op stal. Niet te vergelijken. Onze Limousin koeien lopen 5 tot 7 jaar in natuurgebied. 5 tot 7 jaar eten ze 100% natuurgrassen en natuurhooi. Alleen de laatste drie maanden van hun leven voeren we de dieren naast hooi ook maïs en tarwe. Door de beperkte hoeveelheid mais en tarwe, kan ik mais en tarwe niet zelf te verbouwen. Dat doet een boer uit de buurt. De verhouding mais/tarwe en natuurhooi die we voeren is 1 pak mais op 50-60 pakken hooi. De brokken zijn wel biologisch.

Geen bestrijdingsmiddelen

Kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken wij niet. Niet in natuurgebied en ook niet in de weilanden. In de gebieden die we maaien trekken we de Jakobskruiskruid met de hand uit. Dit is tijdrovend maar gelukkig helpen stagiaires en onze kinderen mee.