Natuur­beheer

Natuurbeheer

Voor onze vleespakketten bij u op tafel liggen, gaat er een heel proces aan vooraf. Het begrazen van natuurgebieden door runderen, paarden en schapen wordt verzorgd door Buchner Natuurbegrazing. Marc Buchner heeft al meer dan 20 jaar ervaring met begrazing in natuur en recreatiegebieden waar veel recreatie is. Alle koeien grazen, zal menig boer zeggen, maar het grootste verschil wordt gemaakt door de beheerder achter de grazers, en de keuzes die u maakt bij de start. Een goede start vergt voorbereiding waarbij rekening gehouden wordt met belangen van inwoners, omgeving, inrichting en soort grazers.

Begrazing

Ook verzorgen wij het plaatsen en onderhoud van de afrasteringen. Overl worden nieuwe afrasteringen gezet, maar heel vaak moet er binnen twee jaar een deel hersteld of verplaatst worden. Een goedkope afrastering waarop bespaard is, wordt duurkoop. Wij maken graag het bestek en plaatsen ook afrasteringen. Of het nu stroomdraad-, prikkeldraad, wildroosters, klaphekjes of vangkralen zijn.

Begrazing is natuurlijker en goedkoper dan maaien. Het levert meer biodiversiteit op door betreding en mozaïekvorming. Wilt u uw stadspark laten begrazen door Schotse Hooglanders? Dat kan. Wij leveren dieren die u wenst, verzorgen de administratie, zijn 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten, stellen een calamiteitenplan op, vangen en vervoeren de kudde en staan klaar als u vragen of hulp nodig heeft.

Vaak hebben we vrijwilligers uit de regio zelf, die het toezicht van de grazers op zich nemen. Wij begeleiden ze en helpen ze bij vangen of calamiteiten.

De gebieden worden op verschillende manieren begraasd:

  • Jaarrondbegrazing: Jaarrondbegrazing levert de meeste biodiversiteit op en afwisseling in vegetatie op.
  • Jaarrond begrazing 2.0: In het gebied vindt seizoensbegrazing plaats. In de winter loopt er een kleinere groep dieren. In het voorjaar wordt het aantal weer verhoogd. Door deze combinatie kan er makkelijk gestuurd worden op hoeveelheid ruigte.
  • Drukbegrazing: Met runderen en onze schaapskudde kunnen we pleksgewijs sturen op graasdruk. De schaapskudde kan ook in
    combinatie met runderbegrazing. Dit bespaart kosten.
  • Seizoensbegrazing: van april tot december met schapen of Limousins.
Rode geus
Konik

Vragen of advies?

Neem contact op met Marc B├╝chner via +31 6 54343431.